Lietošanas noteikumi

Interneta vietnes www.samazinisvaru.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.

Pirms sākt lietot SIA „DP Factory” (reģistrācijas Nr. 50203127731, adrese – Brīvības gatve 211-33, Rīga, LV-1039) interneta vietni www.samazinisvaru.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.samazinisvaru.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

Ar interneta vietni www.samazinisvaru.lv tiek saprasta SIA „DP Factory” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.samazinisvaru.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

Apmeklējot interneta vietni www.samazinisvaru.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.samazinisvaru.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

Informējam, ka SIA „DP Factory” interneta vietnē www.samazinisvaru.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.samazinisvaru.lv lietošanas laikā.

SIA „DP Factory” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.samazinisvaru.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.samazinisvaru.lv.

Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.samazinisvaru.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

Interneta vietnes www.samazinisvaru.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „DP Factory” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.samazinisvaru.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

Lai kļūtu par interneta vietnes www.samazinisvaru.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.samazinisvaru.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

Katram interneta vietnē www.samazinisvaru.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.samazinisvaru.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.samazinisvaru.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).

SIA „DP Factory” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.samazinisvaru.lv lietošanas laikā.

Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „DP Factory” interneta vietnē www.samazinisvaru.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.samazinisvaru.lv kontaktpersonu.

Piedāvātie Pakalpojumi

Samazinisvaru.lv vietnes reģistrētam lietotājam tiek piedāvāta iespēja:

  • noskatīties un noklausīties un/vai piedalīties nodarbībās (turpmāk tekstā – nodarbība);
  • uzdot lektoriem jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem, nosūtot tos uz e-pastu info@samazinisvaru.lv, vai kādā no vietnē esošajām kontaktu formām;
  • lejupielādēt papildu materiālus, ja tādi ir pievienoti nodarbībām;
  • iepazīties ar informatīviem materiāliem;
  • sekot savai svara dinamikai savā personīgajā profilā;
  • iegādāties dāvanu kartes, pieeju maksas nodarbībām, vai citiem pakalpojumiem.

Samazinisvaru.lv vietnes reģistrētam lietotājam piedāvātais pakalpojumu klāsts samazinisvaru.lv vietnē tiek regulāri papildināts un/vai mainīts. Samazinisvaru.lv vietnes lietotāja pienākums ir pašam sekot līdzi izmaiņām, jaunumiem, iegādāto pakalpojumu beigu termiņu datumiem.

Samazinisvaru.lv vietnē nodarbībai pievienotos materiālus vietnes lietotājam ir tiesības izmantot tikai savu zināšanu papildināšanai. Materiālu nodošana citām personām ir stingri aizliegta! Par autortiesību pārkāpumiem iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā atbildība.

Par maksas pakalpojumu Samazinisvaru.lv vietnes lietotājs tiks brīdināts pirms pakalpojuma iegādes.

Sadarbības partneru reklāma

Samazinisvaru.lv vietnē var tikt izvietota sadarbības partneru reklāma.

Sadarbības partneru reklāma sniedz lietotājam aktuālu informāciju.

Ja vietnē atrodamais saturs ticis sagatavots pēc reklāmas devēja pasūtījuma, tas tiks norādīts pie attiecīgā satura.

Par reklāmas un reklāmdevēju sniegtā materiāla satura atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild reklāmdevējs vai komersants. Samazinisvaru.lv izvieto reklāmas materiālu vietnē, neuzņemoties atbildību par reklāmas saturu, kā arī negarantē preces, zāļu vai pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.